Koristimo internet kolačiće (cookies) i poštujemo Vašu privatnost kako bi imali optimalno iskustvo na našoj web strani.

PRF (Platelet Reach Fibrin)

Koncept PRF- a (Platelet Rich Fibrin) bazira se na centrifugiranju pacijentove krvi u epruvetama bez antikoagulanasa u centrifugi (J. Choukroun et al. 2001). Na kraju centrifugiranja, fibrinski ugrušak sa mnoštvom trombocita biva odvojen od ostalih uobličenih krvnih elemenata.

Taj fibrinski ugrusak (clot) naziva se Platelet Riche Fibrin ili PRF postepeno i u dužem vremenskom periodu oslobađa faktore rasta i citokine (VEGF, PDGF, TGF Beta, Thrombospondin) u okolno tkivo, koštano ili meko.

Glavni cilj faktora rasta koji bivaju otpušteni jeste ubrzavanje zarastanja mekih tkiva kao i zarastanje kosti.

Brojana internacionalna istraživaja i publikacije (143 i više) su dostupne i dokazuju uspešnost primene PRF-a u širokom polju indikacija: oralna hirurgija ( implanti, augmentacija kosti, periodontalna hirurgija, ekstrakcije i ekstrakcione rane, podizanje sinusa...), ortopedija vilica, kozmetska i dermatološka hirurgija, estetika lica...

Danas se PRF svakodnevno primenjuje širom sveta I njegova efikasnost definitivno je dokazana.

Veliki broj indikacija kao i rezultati koji se postižu, omogućuju svakodnevna nova istraživanja u polju primene PRF-a.Vadjenjem pacijentove krvi pomocu posebno dizajniranog sistema za vadjenje krvi i epruveta i centrifugiranjem krvi dolazi do fizioloske koagulacije unutar epruvete u kojoj na kraju centrifugiranja ostaje PRF, odnosno fibrinski ugrušak i eksudat koji se sastoji od plazme i adhezivnih proteina.

PRF po sastavu predstavlja 100%-tni koncentrat, 50% i fibrin. Fibrin u PRF-u predstavlja provizorni ekstracelularni matriks koji je odgovoran za sporo oslobađanje trombocitnih faktora rast.

PRF membrane prvobitno su našle primenu u opštoj hirurgiji gde su se najčešće koristile za prekrivanje dekubitusnih rana i otvorenih ranjavih površina kod dijabetičara, a tek kasnije su počele da se koriste u oralnoj hirurgiji, parodontologiji i drugim granama stomatologije.

Indikacije za primenu PRF membrane u oralnoj hirurgiji :

 • Prezervacija alveole nakon ekstrakcija zuba
 • Sanacija recesija na zubima
 • Podizanje poda sinusa:
  • Ubrzavanje zarastanja kosti (osteogeneze)
  • popunjavanje perforacije
  • prekrivanje prozora
  • kao biomaterijal
 • Augmentacija kosti – sama memrana kao biomaterijal ili u kombinaciji sa veštačkim zamenikom za kost
 • Zarastanje rana (npr. donor mesta za SMAT ili TVT)
 • Periodontologija
 • Imedijatna ugradnja implantata