All on four

*Šta je ustvari ALL ON 4 metoda?

To je koncept koji omogućava pacijentima sa bezubim vilicama, da dobiju potpunu rehabilitaciju, tj.pun zubni niz u gornjoj i u donjoj vilici (fiksni protetski rad, koji se ne skida) i to isti dan po postavljanju implantata.

Prednosti:

1. Značajno smanjenje troškova, ceo fiksni rad na 4 implantata (ranije je bilo potrebno 6 implantata) bez nadogradnje veštacke kosti i skupih dodatnih procedura.

2. Potpuna rehabilitacija na 4 implantata, dva implantata u prednjem segmentu vilice su ravna, dok su dva implantata u zadnjem segmentu vilica (posteriorn a regija), pod nagibom i do 45 stepeni.

3. Protetski rad koji je specijalnim šrafovima fiksiran za implantate, (pacijent ne može sam da skine) nema ispadanja zuba prilikom govora, žvakanja , kijanja. Takodje nema zapadanja hrane ispod proteze.

*Ko je kandidat za All on 4?

Koncept ALL ON FOUR je pre svega zamišljen za pacijente koji nose totalne proteze i pacijente koji će vrlo brzo biti bezubi. Zubi su im u takvom stanju da u skorije vreme moraju svi da se izvade. Takođe mi ALL ON FOUR preporučujemo i pacijentima gde nema uslova za postavljanje 6 implantata posebno u zadnjim segmentima obe vilice. Tako da oni ovim konceptom dobijaju fiksni rad na 4 implanata.

*Ostale prednosti all on four koncepta:

Značajno unapređenje kvaliteta života

Kompletan fiksni rad na dan ugradnje implantata, utiče na samopouzdanje pacijenta, zatim kompletno očuvana funkcija, estetika , žvakanje, govor.


Kraće vreme od momenta ugradnje do konačnog protetskog rada

Postavljanjem implantata pod uglom u posteriornoj regiji, izbegavaju se skupe i zahtevne procedure dodataka veštačke kosti, koje zahtevaju da prođe određen vremenski period od ugradnje implantata do izrade protetskog rada na njima. Kod ALL ON FOUR koncepta ceo proces od postavljanja implantata do izrade protetskog rada se radi u istom momentu.

Zaključak:

ALL ON FOUR koncept stabilizuje nivo kosti i sprečava dalju resorpciju koštanog grebena (dalji gubitak kosti),postavljanjem dva implanta pod uglom od 45 stepeni u zadnjim segmentima vilice.

U stvari ALL ON FOUR je pravo rešenje za pacijente koji žele fiksni protetski rad na implantatima, a nemaju uslova za postavljanje 6 implantata. (uobičajena implantološka terapija).

ALL ON FOUR je most koji je šrafovima fiksno povezan na četiri implantata. Kao što smo spomenuli ranije, odmah po ugradnji implanatata izrađuje se fiksni most koji se šrafovima fiksira za implantate. Takav most je privremen i dan posle operacije se učvršćuje na postavljene implantate. Posle 6 meseci se izrađuje definitivan rad.