Digitalni rendgen (RSW) - deset puta manja doza zračenja

Stomatološka ordinacija Đorđević poseduje najsavremeniji RSW sensor za digitalnu radiografiju.

Digitalna radiorafija je oblik snimanja u kojem se koriste senzori X-zraka umesto tradicionalnog fotografskog filma. Prednosti uključuju vremensku efikasnost izbegavanjem hemijskih procesa kroz mogućnost da se slika digitalno prenese i uveća. Takođe se koristi manje doza zracenja cak i do 15 puta, za proizvodnju slike sličnog kontrasta kao kod standardne radiografije. Umesto filma sa X-zracima, digitalna fotografija koristi uređaj za pravljenje digitalne slike. To omogućava trenutni uvid u sliku i raspoloživost, oslobađa od skupih procedura koje se preduzimaju sa filmom, daje širi dinamički opseg čime postaje dostupniji za suvišnu ili nedovolju izloženost, i daje mogućnost primene specijalnih tehnika obrade slike koje uvećavaju ukupan prikaz slike.